Hvordan regne volum

Hvordan regne volum? Med denne enkle steg for steg guiden kan du enkelt begynne å regne ut volum om noen få minutter.

Slutt å lure på om alt passer

I denne artikkelen skal vi forklare hvordan vi skal beregne volumet av faste objekter. Med andre ord, hvor mye du kan passe inn i et objekt hvis du for eksempel fylte den med en væske som vann. 

La oss snakke litt om hva volum er før vi begynner. Volum er målet for hvor mye plass det er i en tredimensjonal figur. Vanlige tredimensjonale figurer er kule, prisme, kjegle, pyramide og kube.

I samfunnet vårt er sannsynligvis ikke beregning av volum noe du vil få bruk for så ofte. Men det kan fortsatt være viktig å kunne. Å kunne beregne volum vil for eksempel gjøre det mulig for deg å finne ut hvor mye pakkeplass du har når du flytter, eller hvor mye jordbærsyltetøy du får plass til i et glass.

Vi bruker kubikkenheter når vi snakker om volumet på et objekt. Grunnen til at vi gjør dette er fordi det er summen av tre forskjellige målinger (lengde, bredde og høyde) multiplisert sammen. Kubikkenheter er cm³ og m³.

Formelen for volum er lengde × bredde × høyde.

kreditt: ducksters.com

Hvordan du refererer til de forskjellige dimensjonene endrer ikke beregningen: du kan for eksempel bruke ‘dybde’ i stedet for ‘høyde’. Det viktige er at de tre dimensjonene multipliseres sammen. Du kan multiplisere i hvilken som helst rekkefølge du vil, da det ikke vil endre svaret.

La oss se på dette eksemplet: En boks med dimensjonene 17 cm bredde, 27 cm lengde og 6 cm høyde har et volum på:

17 × 27 × 6 = 2754cm³

Nå skal vi se på noen andre tredimensjonale figurer.

Prisme

Denne grunnleggende formelen kan utvides til å dekke volumet av sylindere og prismer også. I stedet for en rektangulær form, har du ganske enkelt en annen form. Så formelen er: lengde x bredde x høyde. 

Pyramide

Den samme formelen kan også brukes til å beregne volumet til en pyramide. Men du må legge til noe mer. Siden en pyramide kommer til et punkt, er volumet bare en andel av totalen som det ville være hvis de fortsatte i samme for hele veien igjennom.
Så volumet av en pyramide er nøyaktig en tredjedel av hva det ville vært for et prisme.

Så du må bruke følgende formel: lengde x bredde x høyde / 3.

Eksempel: Bunnen av pyramiden har en lengde på 5 cm og en bredde på 4 cm. Pyramidens høyde er 6 cm. Da må du multiplisere disse 3 tallene og deretter dele på 3. Så det blir: 5 x 4 x 6 / 3 = 40 cm³

Kule

En kule er en tredimensjonal figur der alle punkter som danner overflaten er i nøyaktig lik  avstand fra et punkt som kalles sentrum. Hvis du vil beregne volumet til en kule, er alt du trenger å gjøre å finne radiusen og bruke den i følgende formel: V = ⁴⁄₃πr³.

r representerer radiusen til kulen. Radiusen er halvparten av diameteren på kulen.

I neste trinn må du multiplisere radiusen tre ganger med seg selv (radius x radius x radius). Så hvis radiusen er 2 cm, må du beregne 2 x 2 x 2, og dette er 8 cm.

Da må du multiplisere 4/3 med π. Dette ser vanskelig ut, men ikke få panikk. Først deler du 4 pa 3, og dette er 1,33. Da må du multiplisere dette tallet med π (3,14). Så formelen blir = 1,33 x 3,14 = 4,18

For det siste trinnet må du multiplisere 4,18 med 8, radiusen. Så formelen er: 4,18 x 8 = 33,44 cm³

Etter å ha lest denne artikkelen, bør du kunne beregne volumet på nesten hva som helst, enten det er en kasse, et rom eller en kule.